a637a1ed-cca1-4bde-9750-fc9514432058

Razvoj izdelkov z zmanjšano vsebnostjo soli je ena ključnih smeri za zaščito zdravja potrošnikov in tudi potreben, nikakor pa ni preprost.

Izdelki, ki so manj slanega okusa so za potrošnike manj privlačni, arome so manj izrazite in tipične. Zmanjšanje vsebnosti soli vpliva tudi na spremembo teksture izdelka, zmanjšana je tudi dobit med predelavo ter povečan riziko mikrobiološkega kvara.

 

SmartSalt je s patentom zaščitena ko-kristalizirana magnezijeva sol ameriško-finskega proizvajalca, ki odlično nadomešča natrijeve soli v živilskih izdelkih (pekovski izdelki, mesnine, siri, gotove jedi, …).

Pametni nadomestek soli je primeren za vse aplikacije v živilsko-predelovalni industriji:

– izgled kot gospodinjska sol,

– okus kot gospodinjska sol,

zaščitno funkcijo in 

tehnološko funkcijo enako kot natrijeve soli.

To, in tudi drugi dejavniki so pomembni razlogi, ko se odločamo za primeren nadomestek soli v naših živilih. Nekateri nadomestki niso priporočljivi za določene skupine ljudi zaradi njihovega posebnega zdravstvenega stanja, nekateri pa imajo priokuse, ki se jih ne da prikriti in so zelo moteči.

Smart Salt je posebna s patentom zaščitena ko-kristalizirana magnezijeva sol, ki daje odlične rezultate pri nadomeščaju klasičnih natrijevih in gospodinjskih soli.

 

Prednosti uporabe SmartSalt nadomestka soli:

 

– omogoča 100% slan okus s kar 40% manj natrijeve soli,

– Popolna optimizacija okusa. Študije so dokazale odlično sprejemnje s strani potrošnikov,

usklajenost s smernicami za zmanjševanje soli v prehrani, 

tehnološka in zaščitna funkcija vsak tako dobro kot pri natrijevi soli,

– stroškovna učinkovitost zagotavlja dobro ekonomičnost izdelka.

 

Številna testiranja pri slovenskih proizvajalcih so dokazala  primernost za uporabo v pekovskih izdelkih, mesninah, paštetah, gotovih jedeh, testeninah, sirih, maslu, … povsod, kjer je v uporabi natrijeva sol.

 

Številne raziskave,  so pokazale, da tudi pri nadomeščanju do 40% natrijevih soli s SmartSalt, preizkuševalci v glavnem (do 90% vseh anketiranih) niso zaznali spremembe okusa.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com