V Valeoviti je trenutno polno zaposlenih 5 ljudi, ob stalni podpori večjega števila zunanjih sodelavcev, vsi z vsaj visoko univerzitetno izobrazbo, dva pa tudi z magisteriji. Prevladujejo živilski tehnologi, ki s svojimi izkušnjami in znanjem v največji meri pripevajo k visoki kakovosti storitev in proizvodov, sledimo pa ekonomisti in kemiki.

V zadnjih desetih letih je Valeovita, predvsem z znanjem svojih sodelavcev in njih osredotočenostjo na zadovoljstvo  odjemalcev, zrasla iz mikro trgovskega Valeo s.p. v srednje veliko podjetje. Že tretje leto zapovrstjo beležimo hitro rast zlasti iz naslova širitev programa proizvodov in storitev kot tudi s širitvijo na nove trge.

 

 

Mirjana Frankovič, direktorica

mirjana.frankovic@valeovita.si

+386(0) 40 520 257

 

Špela Šipelj, tehnolog

spela.sipelj@valeovita.si

+386(0) 40 77 33 97

 

Logistika

office@valeovita.si

+386(0) 40 77 33 97

 

Trženje PALVITAL

info@palvital.si

+386(0) 40 77 33 97

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com